ÖzÜ Oyun Atölyesi

< Biraz fizik (Zıplayan top) Alıştırma: Top Sektirmece >


Oyun: Sapan

Kod

void setup() {
 size(800, 500);
 textSize(40);
}

int yer = 450;
int topCapi = 40;
float x = 60;
float y = yer - topCapi/2;

float hizX = 0;
float hizY = 0;
float yercekimi = 0.5;

int hedefCapi = 40;
float hedefX = 750;
float hedefY = y;

int durum = 0; //0: nisan aliniyor
//1: top ucusta
//2: top hedefi vurmus
//3: top hedefi iska gecmis

void draw() {
 background(255, 255, 255);

 if (durum == 0) { 
  // yer cizgisi
  line(0, yer, width, yer);
  // top
  fill(0, 0, 255);
  ellipse(x, y, topCapi, topCapi);
  // nisan alma cizgisi
  line(x, y, mouseX, mouseY);
  // hedef
  fill(255, 0, 0);
  ellipse(hedefX, hedefY, hedefCapi, hedefCapi);  
 } else if (durum == 1) {
  x = x + hizX;
  y = y + hizY;
  hizY = hizY + yercekimi;
  // yer cizgisi
  line(0, yer, width, yer);
  // top
  fill(0, 0, 255);
  ellipse(x, y, topCapi, topCapi);
  // hedef
  fill(255, 0, 0);
  ellipse(hedefX, hedefY, hedefCapi, hedefCapi); 

  if (dist(x, y, hedefX, hedefY) < (topCapi+hedefCapi)/2) {
   durum = 2;
  } else if (y > yer-topCapi/2) {
   durum = 3;
  }
 } else if (durum == 2) {
  text("Bravo!", width/2, height/2);
 } else if (durum == 3) {
  text("Iskaladın!", width/2, height/2);
 }
}

void mousePressed() {
 if (durum == 0) {
  hizX = (mouseX-x)*0.1;
  hizY = (mouseY-y)*0.1;
  durum = 1;
 }
}