ÖzÜ Oyun Atölyesi

< Kod içi yorumlar Yazı >


Ses

Özet

 • Kodumuzun başına şu satır eklenir:

  import ddf.minim.*;
  
 • setup() ve draw() dışına, anlık çalmak istediğimiz her bir ses için şu şekilde bir değişken tanımlanır:

  AudioSample ding;
  
 • setup() ve draw() dışına, arka planda çalmak istediğimiz her bir ses için şu şekilde bir değişken tanımlanır:

  AudioPlayer bazinga;
  
 • setup() metodunun içinde, en başta, minim değişkeni tanımlanır. AudioSample ve AudioPlayer değişkenlerine müzik dosyaları yüklenir.

  void setup() {
   Minim minim = new Minim(this);
   bazinga = (AudioPlayer)minim.loadFile("bazinga.mp3");
   ding = minim.loadSample("ding.mp3"); // ses yukleme
  }
  
 • AudiPlayer olarak tanımlanmış sesler loop() ile döngü şeklinde çalınır, pause() ile durdurulur.

  bazinga.loop();
  
  bazinga.pause();
  
 • AudiSample olarak tanımlanmış sesler trigger() ile çalınır.

  ding.trigger();