ÖzÜ Oyun Atölyesi

< Alıştırma: Top Sektirmece Örnek: Uydu >


Biraz trigonometri

Kod

void setup() {
 size(400, 400);
 fill(0, 0, 255);
}

int aci = 0;

void draw() {
 // background(255, 255, 255);
 text("sin " + aci, 0, 10);
 float radianAci = radians(aci*5);
 float sinus = sin(radianAci)*50 + 100;
 float kosinus = cos(radianAci)*50 + 100;
 text(" = " + sinus, 60, 10);

 fill(0, 0, 255);
 ellipse(aci, sinus, 5, 5);
 fill(255, 0, 0);
 ellipse(aci, kosinus, 5, 5);

 aci = aci + 1;
}