ÖzÜ Oyun Atölyesi

< Alıştırma: Star Wars Bonus: Arabayı joystick ile kontrol etmek >


Örnek: Araba

Kod

void setup() {
 size(400, 500);
 araba = loadImage("araba.png");
}

PImage araba;

float x = 200;
float y = 250;

float hiz = 0;
float alfa = 0;
float hizAlfa = 0;

float yaricap = 20;

void draw() {
 background(255, 255, 255);

 translate(x, y);
 rotate(radians(alfa)); 
 image(araba, -30, -15, 60, 30);

 float hizX = cos(radians(alfa)) * hiz;
 float hizY = sin(radians(alfa)) * hiz;
 x = x + hizX;
 y = y + hizY;
 alfa = alfa + hizAlfa;
}

void keyPressed() {
 if (keyCode == UP) {
  hiz = 2;
 } else if (keyCode == LEFT) {
  hizAlfa = -2;
 } else if (keyCode == RIGHT) {
  hizAlfa = 2;
 }
}

void keyReleased() {
 if (keyCode == UP) {
  hiz = 0;
 } else if (keyCode == LEFT) {
  hizAlfa = 0;
 } else if (keyCode == RIGHT) {
  hizAlfa = 0;
 }
}