ÖzÜ Oyun Atölyesi

< Örnek: Araba Oyun: Flappy Bird >


Bonus: Arabayı joystick ile kontrol etmek

Arduino-Joystick Bağlantısı

Arduino-Joystick devre bağlantı şeması

Arduino Kodu

int hizPini = A0;
int yonPini = A2;

void setup() {
 Serial.begin(9600);
}

void loop() {
 int hizDegeri = analogRead(hizPini);
 int yonDegeri = analogRead(yonPini);
 Serial.print(hizDegeri);
 Serial.print(" ");
 Serial.println(yonDegeri);
}

Processing Kodu

import processing.serial.*;

void setup() {
 size(400, 500);
 araba = loadImage("araba.png");
 println(Serial.list());
 Serial myPort = new Serial(this, Serial.list()[3], 9600);
 myPort.bufferUntil('\n');
}

PImage araba;

float x = 200;
float y = 250;

float hiz = 0;
float alfa = 0;
float hizAlfa = 0;

float yaricap = 20;

void draw() {
 background(255, 255, 255);

 translate(x, y);
 rotate(radians(alfa));
 image(araba, -30, -15, 60, 30);

 float hizX = cos(radians(alfa)) * hiz;
 float hizY = sin(radians(alfa)) * hiz;
 x = x + hizX;
 y = y + hizY;
 alfa = alfa + hizAlfa;
}

void serialEvent(Serial myPort) {
 String input = myPort.readStringUntil('\n');
 if(input != null) {
  input = trim(input);
  String[] values = split(input, " ");
  if(values.length == 2) {
   float hizDegeri = float(values[0]);
   float yonDegeri = float(values[1]);
   hiz = (hizDegeri - 500) / 100;
   hizAlfa = -(yonDegeri - 512) / 100;
  }
 } 
}