ÖzÜ Oyun Atölyesi

< Bonus: Arduino Alıştırma: Agar.io gibi bir şey >


Oyun: Flappy Bird

Resimler burada

Kod

void setup() {
 size(288, 512);
 kusX = 40;
 kusY = 60;
 kus1 = loadImage("bird1.png");
 kus2 = loadImage("bird2.png");
 kus3 = loadImage("bird3.png");
 kus4 = loadImage("bird4.png");
 arkaPlan = loadImage("back.png");
 ustEngel = loadImage("engelUst.png");
 altEngel = loadImage("engelAlt.png");
 sayac = 1;
 arkaPlanX = 0;
 engelX = width;
 engelY = 0;
}

int kusX;
float kusY;
int arkaPlanX;
int engelX;
int engelY;
PImage kus1;
PImage kus2;
PImage kus3;
PImage kus4;
PImage arkaPlan;
PImage ustEngel;
PImage altEngel;
int sayac;
int animasyonHizi = 10;
float kusHizY = 2;
float ivme = 0.3;
int arkaPlanHizX = -2;
int engelHizX = -4;
int engelBoslugu = 120;

void draw() {
 background(255);

 float kusSagUstX = kusX + 34;
 float kusSagUstY = kusY;
 float kusSagAltX = kusX + 34;
 float kusSagAltY = kusY + 24;

 if ((kusSagUstX > engelX && kusSagUstX < engelX + 56 && kusSagUstY < engelY + 272)
  || (kusSagAltX > engelX && kusSagAltX < engelX + 56 && kusSagAltY > engelY+272+engelBoslugu)) {
  background(255, 0, 0);
 } else {
  image(arkaPlan, arkaPlanX, 0, width, height); 
  image(arkaPlan, arkaPlanX+width, 0, width, height);
  image(ustEngel, engelX, engelY, 56, 272);
  image(altEngel, engelX, engelY+272+engelBoslugu, 56, 240);

  if (sayac > 0*animasyonHizi && sayac <= 1*animasyonHizi) {
   image(kus1, kusX, kusY, 34, 24);
  } else if (sayac > 1*animasyonHizi && sayac <= 2*animasyonHizi) {
   image(kus2, kusX, kusY, 34, 24);
  } else if (sayac > 2*animasyonHizi && sayac <= 3*animasyonHizi) {
   image(kus3, kusX, kusY, 34, 24);
  } else if (sayac > 3*animasyonHizi && sayac <= 4*animasyonHizi) {
   image(kus4, kusX, kusY, 34, 24);
  }

  sayac = sayac + 1; 
  if (sayac > 4*animasyonHizi) {
   sayac = 1;
  }

  kusY = kusY + kusHizY;
  kusHizY = kusHizY + ivme;

  arkaPlanX = arkaPlanX + arkaPlanHizX;
  if (arkaPlanX < -width) {
   arkaPlanX = 0;
  }

  engelX = engelX + engelHizX;
  if (engelX < -56) {
   engelX = width;
   engelY = (int)random((height - (272+engelBoslugu+240)), 0);
  }
 }
}

void mousePressed() {
 kusHizY = -6;
}